افزودن نظر جدید

سلام بر شما. کسی که بتواند یک نظریه فلسفی ارائه دهد و پیروان یک نظریه دیگر را به چالش بکشد حتما باید خودش هم درس فلسفه خوانده باشد. به همین صورت: کسی که یک کتاب دینی عقیدتی می‌نویسد و از یک مذهب دفاع کرده و پیک مذهب دیگر را به چالش میکشد "باید" خودش درس دینی (علوم دینی) خوانده باشد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.