افزودن نظر جدید

اصلا بر فرض شما راست میگید ملحد نبود از کجا به این نتیجه رسیدید که آخوند بود (یعنی درس دین خوانده بود و مبلغ دین بود )؟!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.