افزودن نظر جدید

دوستان چرا برای ابراز عقیده خود به فحاشی و توهین متوسل میشوید؟ در مورد زکریای رازی خیلی اقوال زیاد است. در ویکیپدیا شرح حال ایشان همراه با مستندات میباشد (هر چند خود این سایت گاهی قابل اطمینان نیست) که کاملا با موارد ذکر شده در این مقاله مغایرت دارد. https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.