افزودن نظر جدید

دیوثهای بیشرف خودتون هم میدونید رازی بی دین و ضد خدا بوده یه سوال فلسفیش هم اینه آخوندک بیسواد اگر خدا خالق جهانه !پس چرا قبل از جهان، جهان را خلق نکرده!؟ تو اول به اون مغز پشکلت زور بزن این سوالو بفهمی بعد راجع به رازی اراجیف بباف پدر سگ! برید منابع تاریخیو ببینید جاکشها همه چیزو به شیعه و اخوند بیشرف بی سواد عقب افتاده وصل نکنید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.