افزودن نظر جدید

اما درباره کلیپ دوم (که فرمودید کلیپ اول را نقض میکند) در ثانیه 7 الی 17 کلیپ دوم عرض شد که حرف ما همان جعلی بودن استوانه است. در ابتدای کلیپ سوم هم توضیح دادیم و گفتیم که جعلی بودن استوانه، حرف اول و آخر ماست. اما "اگر فرض کنیم" استوانه جعلی نیست و اگر فرض کنیم که استوانه واقعا معتبر باشد، در این صورت نوبت به نقد و بررسی محتوایی استوانه می‌رسد. کلیپ‌های بعدی ما (شماره 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و...) که به زودی ارائه می‌شوند همه با "فرض" معتبر بودن استوانه هستند. نه اینکه واقعا استوانه را معتبر بدانیم. با تشکر از شما که دیدگاه خود را ارائه کردید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.