افزودن نظر جدید

سلام کدام یکی از اسم های هخامنشی این معانی که گفتید می دهد؟!! من رشته تحصیلیم زبان شناسی است هر چه گشتم ندیدم چنین اسم های ولی معنی نام عباس را می دانید؟!!! ابوبکر عثمان
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.