افزودن نظر جدید

پاسخ به امیر: هیچ گاهدوست ندارم کسی را آزرده خاطر کنم. اما حرفهای نادرست و متکبرانه شما باعث میشود این حرف را بزنم. رستم فرخزاد یک چاقوکش و رمّال بود. او در اواخر حکومت ساسانی به تیسفون حمله کرد و کودتا کرد و همین سبب شد که ارتش ساسانی ضعیف و شکننده شود: https://www.adyannet.com/ar/node/32362 اما درباره ستاره شناسی، ببینید رستم فرخزاد از طریق ستاره‌ها سرنوشت افراد را تشخیص میداد. این کار اسمش ستاره شناسی نیست. بلکه فالگیری و رمّالی هست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.