افزودن نظر جدید

ادبیات پرخاگشرانه جناب حامد نشان می‌دهد که ایشان ضعف منطقی دارند و خودشان هم به این ضعف، آگاهند. برای همین تلاش میکنند تا با زخم‌زبان و کلمات درشت، ما را آزار دهند تا اینگونه برای خودشان احساس پیروزی ایجاد کنند. لابد ایشان با این رفتار ناجوانمردانه، مدعی مردانگی و انسانیت هم هستند. اگر کسی حرف حساب داشته باشد، حرفش را می‌زند. اما کسی که حرف حساب ندارد، سعی میکند با سخنان بی‌ربط، حاشیه سازی کند. اما بعد... ابوریحان نگفته که کوروش همان کیخسرو است. بلکه ابوریحان این نظر را مطرح کرد (که کورش همان کیخسرو است) سپس این نظر را نقد و رد کرد و آن را توهم اهل مغرب نامید. در همین سایت دو مقاله مفصل با سند و مدرک و حتی اسکن از متن کتاب ابوریحان ارائه کردیم. اما اینکه گفتند اینترنت را از صدقه سر غربی‌ها داریم، باید پاسخ بدهیم: اولاً به فرض که از صدقه سر غربی‌ها داشته باشیم. شما چرا خوشحالید؟ شما که دم از وطن می‌زنید چرا از غرب دفاع میکنید؟ بله. جریان باستانگرا که دم از کورش و هخامنشیان می‌زند، ذاتاً یک جریان غرب‌زده است که هم با اسلام دشمنی دارد و هم با ایران. ثانیاً اینترنت بر پایه الگوریتم ایجاد شده و این الگوریتم برگرفته از واژه الخوارزمی (الخوریثم) است. چون نخستین کسی که الگوریتم را طراحی کرد یک دانشمند مسلمان به نام محمد بن موسی خوارزمی بود. همانطور که خانم زیگرید هونکه (Sigrid Hunke) شرق‌شناس آلمانی در کتاب «خورشید الله بر فراز مغرب زمین» گفته است امروز اروپا به هر پیشرفتی رسیده است از صدقه سر مسلمانان است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.