افزودن نظر جدید

ابوریحان بیرونی کوروش را همان کیخسرو نامیده است. باقی لاطائلاتتان هم از همان نوعی است که مسلمان ها می سازند... غرب چنین است... کوروش چنان است... بس کنید این مزخرفاتی را که جز خودتان کسی تحویلش نمی گیرد... چگونه است که غرب از سه سده پیش جان و مال مسلمانان را به بازی گرفته و هنوز امام مسخره تان از ته چاه بیرون نیامده؟!... همین اینترنت را هم از صدقه سر غربی ها دارید... پس کمتر لاطائل بگویید... سند اگر ندارید لالمونی بگیرید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.