افزودن نظر جدید

با سلام ؛ عبدالبهاء میگوید : « بدان که مخلوقات بر چند قسم اند: قسمی خلق ارحام است که در ارحام خلق می شوند؛ قسمی خلق الساعه است که بنفسه متکون گردند ... » منبع : عبدالبهاء ، مکاتیب ، جلد 2 ، ص 24 . از آیینی که بزرگش به خلق الساعه باور داشته جز این نمیتوان انتظار داشت .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.