افزودن نظر جدید

با سلام ؛ کامنت بالا از من است. کامنتی زیر پست این سایت درباره دریای خزر و حق ایران گذاشتم که هرکسی کامنت من و اینان را بخواند می فهمد که چه جواب بی ربطی دادند ، مشکلات اساسی دارند . در یک جای دیگر هم زیر پست سایتشان مربوط به کورش و کیخسرو کامنتی گذاشتم اولی را پخش کردند و جوابی بلند و بیهوده گذاشتند و سپس دومی را در پاسخشان گذاشتم که دیگر پخشش نکردند . اینها مشکلات اساسی دارند .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.