افزودن نظر جدید

با سلام ؛ درباره کامنت گذاشتن در سایت خـ [...] البته باید کمی دقت کرد : 1 : کامنتی در اوایل مرداد در سایتشان گذاشتم و بعد از آن هرچه سرزدم دیدم پخش نکردند اما وقتی در اواخر شهریور سر زدم دیدم در اوایل شهریور یعنی حدود یکماه بعد از گذاشتن کامنت ، کامنت را با جوابی پخش کردند ، ممکن است کامنت شما را نیز پس از یکماه پخش کنند ، اما اگر از چهل روز گذشت و پخش نشد یعنی دیگر پخش نمیکنند . البته برای همان جوابی هم که گذاشته بودند کامنتی گذاشتم که آنرا پخش نکردند . 2 : در پستی دیگر ، کامنتی کوتاه گذاشتم و جوابی بلند دادند ، سپس کامنتی بلند و با استناد به چندین منبع دادم اما پس از گذشت شاید نزدیک به دو ماه ، پخشش نکردند و مطمئن شدم که دیگر پخش نمیکنند . 3 : اگر اشتباه نکنم کامنت دیگری هم بود که پخشش نکردند . در نتیجه درباره کامنت ها به این نتیجه گیری رسیدم : کامنتی را پخش میکنند که ولو با انحراف بحث و ... ، بتوانند جوابی بلند که لینک هایشان نیز در آن موج میزند پخش کنند که در نهایت اول اینکه لینک هایشان را در کامنت جای دهند و به نوعی تبلیغ ، و دوم اینکه خواننده را مجاب کنند که جوابی در رد نظریاتشان نیست . برای همین وقتی با استناد به منابع مختلف کامنت گذاشتم پخشش نکردند . 4 : در قسمت پرسش و پاسخ سایتشان ، سه سؤال پرسیدم : الف : شرک کورش صاحب استوانه با استناد به این لینک « http://offer13.blog.ir/post/140 » و سپس گفتم آیا شرک کورش را میتوانید با سند رد کنید ؟ پاسخی دادند که پاسخ را بهمراه پاسخ به پاسخشان به ایمیلی که پاسخ را برایم فرستادند ارسال کردم که دیگر جوابی ندادند « http://offer13.blog.ir/post/171 » ب : سؤالی درباره آرامگاه کورش با استناد به این لینک پرسیدم « http://offer13.blog.ir/post/107 » جوابی ندادند . ج : سؤالی درباره یکسان پنداری کورش و کیخسرو با ارائه دو لینک [ یکی از ادیان نت و دیگری از ایران بوم ] پرسیدم و گفتم که یا پست خود [درباره یکسان پنداری کورش و کیخسرو ] را اصلاح کنید یا کلا حذفش کنید که برای این نیز هیچ جوابی ندادند . درباره بحث کورش و کیخسرو که به سایت شما ایراد گرفته بودند در قسمتی بهشان گفتم که ایران بوم که دیگر ادیان نت نیست و اتفاقا طرفدار کورش هم است اما ایران بوم نیز یکسان پنداری کورش و کیخسرو را با سند رد کرده است « https://www.iranboom.ir/nam-avaran/koroshe-bozorg/16827-korosh-keikhosrow-960807-001.html » آقای مهرداد ایران مهر اتفاقا از طرفداران کورش هم هستند این هم لینک مقاله در وبلاگشان « http://irane-ayandeh.blogsky.com/1396/08/08/post-78 » اما خـ [...] جوابی نداد . 5 : اما شگردی هم که در سایتشان بکار بردند این است که لینک هیچ سایتی را نمیتوان در کامنت گذاشت إلا سایت خودشان !! سایت خودشان هم که پر است از مطالب دلخواهی که دوست دارند . این بود نتیجه مدتی که در سایتشان کامنت گذاشتم و پرسش مطرح کردم که به این نتیجه رسیدم که هیچ فایده ای ندارد .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.