افزودن نظر جدید

هیچ کس حق نداره اعای شناخت خدا رو داشته باشه چه منه اهل حق چه شمایه شیعه خداوند بیکران در ذهن ادمیزاد نمیگنجد و ما با راه های مختلفی اون رو میپرستیم یکی اهل حق میشه و با اون روش خدا رو میپرسته یکی شیعه میشه و با روش های دیگری خدا رو میپرسته وقتی مردم اهل حق سرشون به کار خودشونه چرا با زیر سوال بردن عقایدشان عقایفرقه بین گروه های اقلیت میکارید؟ خوبه از شما دوری کنند؟ به خاطر این که با افوارشان مشکل دارید؟ افکار کسی به کس دیگر مربوط نیست و خدا به انسان حق انتخاب و تفکر داده نه من حق دارم اسلام رو زیرسوال ببرم نه شما حق داری به من بگی که باور هام باید مثل شما بشه برادر چه اشکالی داره اهل حق باشی وقتی این دین بر برادری و صداقت و دستگیر بودن بنا شده و بر همین موضوعات بنا شده ؟ شما به جزعیات گیر داده اید که چه چیزی را نقض کنید ؟ این که ما کافریم؟به خدا ما همون خدیی رو داریم که شما دارید پس ترو خدا تفرقه افکنی نکنید نه به خاطر دینم بهشتی شدم نه شما به رفتارماست که فرهنگ داشته باشبم و وقتی گروهی با تفکر خاصی روبه رو میشیم تمسخر نکنیم خدای همه ما یکیست تنها چیزی که کم ترین اهمیت رو داره اینه که بخای ببینی من با چه تفکری میبینمش تفکر من مهم نیست دین و ایین من مهم نیست بلکه رفتار منه که مهمه موفق و سربلند باشید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.