افزودن نظر جدید

باعرض سلام و تشکر از اظهار نظر شما: باتوجه به اینکه منابع مطالعاتی اهل حق عموماً در باره تاریخ و عقاید خود ره افسانه گویی و داستان سرائی را در پیش گرفته اند و همواره این نگرش بر عموم جامعه اهل حق حاکم بوده است، بنابراین در نفی واقعه مذکور سعی شده است که از منابع کسانی که موید اهل حق هستند استفاده شود فلذا در مطلب مذکور، از نویسنده‌ای که خود همواره مدافع اهل حق بوده است، ادله ای بر نفی داستان چیچک آورده شده است تا به سرسپردگان و هموطنان عزیز اهل حق نشان داده شود که افسانه چیچک حتی مورد تائید مدافعان خود شما هم نیست. ضمناً جناب داریوش عزیز، ادله ذکر شده اصل وجود چنین سپاهی را زیر سوال می برد پس نمی تواند موید باشد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.