افزودن نظر جدید

با سلام در ابتدا تصور می‌شود که قرار است با نگاهی علمی٬ واقعیت تاریخی ماجرا را زیر سوال ببرید و افسانه بودن آن را محرز نمایید اما دلایلی بی پایه ارایه می‌دهید که بیشتر مؤید مطلب است تا نافی آن. البته به قول سهروردی٬ حکایات و وقایع مذکور در آیین‌ها٬ اغلب واجد ارجاعاتی روانشناختی‌اند و استناد تاریخی در آن‌ها کم اهمیت است. نفی چنین تاریخ پویا و داینامیک٬ کار سختی است..
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.