افزودن نظر جدید

جناب شاهمراد شما که دم از تامل و توجه می‌زنی و چنین متقن اظهار نظر میفرمایی چرا توجه نداری که "به" درست است نه"بع"، "آیا" درست هست نه "عایا"، ماهواره درست هست نه"ماعواره"، شاعر عزیر: آیه کریمه قرآنی درست هستئو........... خرافات و باورهای اهل حق آنقدر مضحک است که برخی از سلاطین صفوی را هم مظهر الله می‌دانند. خرافه شما این است که شیخ زاهد را مامور ابلاغ امر خداوند به شیخ صفی می‌دانید، اگر سلطان مظهر کامل حق هست لزومی ندارد که خداوند به شیخ زاهد بگوید که راهی پردیور شو تا با سلطان اسحاق ملاقات کند.... عزیز دلم جهاد با نفس اطاعت از اوامر و نواهی حق تعالی است. اگر به قرآن اعتقاد دارید و به آن تمسک می‌کنید باید خود را ملزم رعایت اوامر و نواهی آن بدانید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.