افزودن نظر جدید

سلام اگرقرار باشد فقط به فکر آخرت خودم باشم من نوعی امربه معروف ونهی از منکر چه میشود
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.