افزودن نظر جدید

شاید فرقۀ گنابادی ها اکنون به انحراف کشیده شده باشد که اینچنین هم هست ولی نمی توان بر این اساس تصمیم گرفت که باید کل مشایخ آنها را تکفیر کرد؛ لذا بررسی تفسیر ملا سلطان و تأیید آن از دید علمایی مثل علامه جوادی آملی محل تأمل است که اگر امثال ایشان تأیید کردند بدون تعصب به جوانان معرفی شود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.