افزودن نظر جدید

«ما امروز با پشت بر دانش گوناگون می دانیم» اینی که نوشتی یعنی چی؟؟؟ آیا با ماتحت خود حقایق رو کشف می کنی؟؟؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.