افزودن نظر جدید

اون ابلهی که گفته چه طوری امر به بارش برف میشود و چه طور خود امر کننده نحات میدهد میگم که در زندگی روزمره وقتی شخصی از شخص دیگری آزرده خاطر میشه با این وجود باز یه صلحی اتفاق میفته و شخص مقابل رو میبخشه اون که سلطان عالم بوده و یاران خودش رو امتحان کرده و سربلند شدن و مورد عف و بخشش حضرت حق قرار گرفتن چرا خودتون رو به نفهمی میزنید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.