افزودن نظر جدید

دانامایف: كورش [در اوپيس] حمام خون به راه انداخت (مردم را قتل عام نمود) و غنايم بسيار گرفت. https://www.adyannet.com/fa/news/18625
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.