افزودن نظر جدید

حدود 10 سال است که با جماعت زرتشتی زده و باستانگرا گفتگو میکنم. اکثراً افرادی لجباز و سبک‌مغز هستند. و البته پر از عقده و کینه. هدفشان از هخامنشی بازی، این نیست که به ایران خدمت کنند. بلکه هدفشان این است که خودشان را ارضا کنند و برای دقایقی، ناکامی‌ها و شکست‌های خود را تسکین دهند. نمونه‌اش همین ناشناس... می‌گوید» هخامنشیان "هرچه بودند" از عرب‌ها بهتر بودند. یعنی مهم نیست که هخامنشیان بد بودند با خوب، مهم این است که بگوییم از عرب‌ها بهتر بودند! یعنی دقیقا همان لجبازی کودکان سبک‌مغز! بعد هم عرب‌ها را مورد ناسزا قرار میدهد با اینکه همه عربها بد نیستند. اما برای این جماعت لجباز کینه‌‌ای فرقی ندارد که یک عرب، خوب باشد یا بد! فقط میخواهند فحاشی کنند و به هر قیمت، عقده‌هایی که از دوران کودکی در وجودشان جمع شده خالی شود (که هیچ وقت خالی نمیشود). ناشناس یک نمونه است. به همین علت است که میگویم اکثر کوروش دوستان، به دروغ ادعای فرهنگ و تمدن می‌کنند . ریاکارانه دم از گفتار نیک می‌زنند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.