افزودن نظر جدید

شما خیلی ناراحتی به پسرت تبریک نگو ، شما فقط برو واسه عربها بزن تو سر و صورت خودت، در ضمن کمبوجیه هر کسی که بوده از یه مشت عرب پاپتی سوسمار خور خیلی بهتر بوده فقط برو ببین معنی سید یعنی چی تا تهشو میفهمی، زر زیادی هم نزن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.