افزودن نظر جدید

کمبوجیه هرکی بود ، کار خوبی کرده حمله میکرده ، هر چقدرم متجاوز بوده بهتر از اعراب وحشی بوده . همون بهتر اون زمون بهشون حمله کرده گشتشون. اون ایرانی بوده . تو یک آشغال کثافت هستی پشت کردی به تمدنت و داری از اعراب جاهل همایت میکنی.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.