افزودن نظر جدید

در اينكه با خواهرش بوده شكي نيست البته با وجود اينكه اين كار ذر ميان روميان و مطريان باستان براي بقاي ژن خانوادگي كاري طبيعي بوده در ايران باستان ناپسند بوده و در واقع كمبوجيه در زمان حكومتش فردي با وجه ي زياد خوبي نبوده با استناد به كتيبه هاي رومي و مصري همچنين در اينكه كمبوجيه برادر كوچكترش رو كشته شكي نيست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.