افزودن نظر جدید

چراغ خاموشان مراسم پارتی مذهبی است که هرگاه چراغ خاموش شد هر کسی هر چه نصیبش شد به همان اکتفاء می کند ( البته من هم شنیده ام شاید دروغ باشد)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.