افزودن نظر جدید

جناب ناشناس... نظر شما این است که ما حرف نزنیم، فقط خودتان حرف بزنید؟ چرا از حرف باطل سایت زرتشتی ناراحت نشدید؟ اما از سخن حق ما ناراحت شدید؟ وقتی سایت زرتشتی امرداد (با آن همه ادعا) چیزی که ایرانی نیست را به زور ایرانی می‌نامد، انتظار دارید بقیه حرفی نزنند؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.