افزودن نظر جدید

قرائن و شواهد تاريخى بسیاری نشان مى‏‌دهد كه در دوره هخامنشى نهال علم در ايران بسيار ضعيف بود. تا جايى كه به قول هرودت، كورش از پادشاه مصر مى‌‏خواهد كه بهترين پزشك را براى معالجه چشمانش بفرستد. همچنين مدارك تاريخى نشان مى‌‏دهد كه پيچ‌‏خوردگى پاى داريوش به كمك دموكدس طبيب ايتاليايى معالجه شد و طبيب اردشير دوم نیز يک يونانى به نام كتزياس بود. (سند: مرتضى راوندى‏، تاريخ اجتماعى ايران‏، انتشارات نگاه‏، چاپ دوم، تهران 1382، ج 1، ص 498)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.