افزودن نظر جدید

چقدر عجیب!!!!!!! نه خدایا داستان اصحاب کهف و رقیم معجزه بزرگ تو نبود . همانا که داستان ذبح عظیم ، معجزه بزرگ توست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.