افزودن نظر جدید

وصیت حضرت به برادرش هدف قیام را مشخص میکند . بنازم به روشنگری حضرت سید الشهدا. خوشا بحال آنها که همرایش کردند و بدا بحال آنها که نافرمایی کردند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.