افزودن نظر جدید

یاوه تو میگی پسرجون.برو سرگذشت خاندان پیغمبرتو بخون ببین چکارها باهاشون نکردن .حسبن تنها یک نمونش بود
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.