افزودن نظر جدید

باز هم به این سایت میگم که شما حق رو بگید ولی توقع نداشته باشین که متعصب ها حقیقت رو قبول کنن. اینایی که تا خرخره تو شعارهای نژاد پرستی دارن دست و پا میزنن نمیخان حقیقت رو قبول کنن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.