افزودن نظر جدید

اتفاقا برعکس است.زبان فارسی پیش از اسلام در عربی نفوذ کرد و با حمله عرب ها به ایران برای واژه های فارسی در زبان عربی معادل سازی شد.کتاب تاریخ فرهنگ ایران نوشنه شادروان دکتر محمد محمدی ملایری را مطالعه کن.ایشان استاد دانشگاههای تهران و دانشگاه بیروت و دانشگاه آمریکایی لبنان بودند و به زبان فارسی و عربی کاملا تسلط داشته و چندین کتاب و مقاله و سخنرانی به زبان های فارسی و عربی دارند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.