افزودن نظر جدید

تمام آنچه گفته شد با سند است. مگر اینکه شما دهخدا و عمید و دکتر معین و جلال خالقی مطلق و حتی اوستا و... را دروغ بدانید. که آن بحثی دیگر است. اگر شجاعت پذیرش حقیقت را ندارید خود را سرزنش کنید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.