افزودن نظر جدید

من به شخصه عاشق فرهنگ سرزمین خودم ایران هستم، ولی این واقعیتی انکارناپذیر است که زبان عربی باعث آهنگین شدن و زیبایی و غنای زبان فارسی شده است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.