افزودن نظر جدید

سلام یک کانال بسیار کامل و جامع در نقد تصوف : خرقهٔ تَزویر ( ۳ ) نقد عرفان‌های کاذب، غُلات، عُرَفا و واعظانِ غالی و صوفی مشربِ معاصر. https://t.me/tazvir3
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.