افزودن نظر جدید

نوکری برای یهود و کلفتی برای نصاری، عبارتی است که در شأن اهل بیت باشد؟ آقای مردانی اگر مرد خداست درباره اولیای الهی درست و مؤدبانه صحبت کند. منظور مردانی هر چه بود، بود، باید درست و مؤدبانه حرف بزند. وگرنه حرفش جسارت و بی‌ادبی است. هرچند در ام صوفیه، کمال آن است که انسان به نور سیاه برسد (در همین سایت اسنادش ارائه شد) و این همان ابلیس است. مرام صوفیه، از ابلیس است و آن زیبایی هایی که می‌بینید همان تسویلات شیطان است. در قرآن آمده که شیطان، زشتی‌ها را برای پیروانش زیبا جلوه می‌دهد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.