افزودن نظر جدید

این شعرکاملا درسته علی در زمانی که خود محمد زنده بود هم هیچ کاره بود ومحمدفقط درجنگهاازاو استفاده میکرد درکتاب جلیل طبری کلی راجع به عثمان عمروعلی مطلب هست که این شعرروتائیدم یکنه وفراموش نکنیم که محمدفقط پشت سریک نفرنمازخونداونم عثمان بود
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.