افزودن نظر جدید

سلام Korani اینکه شما میفرمایید ابن ملجم آلت حق بوده چون حضرت خودشان به شهادت شان آگاهی داشتند. این حرف شما به این معناست که اگر بر فرض، حضرت از شهادت خودشان اطلاع نداشتند و الهامی به ایشان نمی شد پس در این صورت ابن ملجم آلت حق نبوده است!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.