افزودن نظر جدید

حیف بودجه و زمانی که صرف این اراجیف می شود. از ذهن زنگ زده آخوندا انتظار نمی رود که مقام شمس و مولانا را با این کج فهمی ها و سطحی نگریستن ها درک کنند. این همه اشعاری که مولانا در مدح حضرت علی و سید الشهدا گفته را نمی بینید. از آن طرف سنی ها هم همین اراجیف را میگن که مولانا شیعه بوده در حالیکه خود مولانا می گوید ملت عشق از همه دین ها جداست / عاشقان را ملت و مذهب خداست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.