افزودن نظر جدید

چه جالب شما این شواهد را از کجا دریافت کردید ؟ توهمات ذهنی خودتان را ارایه ندید گیریم جایی هم چنین اقدامی شوود این جزو انحرافات هست وگرنه بنده چنین چیزی مشاهده نکردم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.