افزودن نظر جدید

1. اعراب به دلیل قرابت و روابط با ایرانیان و رومیان، همواره از تقویم خورشیدی نیز در کنار تقویم عربی استفاده میکردند. امروزه تمامی تقویمهای چاپ شده در کشورهای عربی به دو تاریخ (و بعضاً 3 تاریخ) ثبت میشود. قمری، میلادی و رومی باستانی. استفاده از ماههای رومی باستان -که یک تقویم خورشیدی است و برخی ریشه آن را در دیگر اقوام سامی میدانند- از عصر جاهلیت در میان قوم عرب مرسوم بود. این ماهها که هنوز هم توسط عربها -در کنار تقویم قمری- مورد استفاده است عبارت اند از: آذار، نیسان، ایار، حزیران، تموز، آبف ایلول، تشرین اول، تشرین ثانی، کانون اول ، کانون ثانی، شباط. پس عربها هم تقویم خورشیدی دارند (داشتند و هنوز هم دارند). 2. اسناد نحس بودن چهارشنبه نزد عرب روشن است. اسناد ارائه شد. اینکه عربها در تقویمهای خود "هفته" دارند، امری روشن و مبرهن است. جایی برای انکار وجود ندارد. 3. شما میگویید چهارشنبه سوری یک رسم ایرانی است؟ اگر چنین ادعایی دارید پس لااقل یک سند از ایران قبل از اسلام از عصر هخامنشیان و ساسانیان ارائه کنید که چنین رسمی در میان ایرانیان وجود داشته است. دقت کنید... سندی که مربوط به پیش از اسلام باشد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.