افزودن نظر جدید

ناشناس ! برو !!!! خودتی !!!!!!! فكر كردی همه مث خودت ضريب هوشی در جد جلبک دارن ؟! خخخخخخخخ باستان پرستها به چه حقارتی افتادين
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.