افزودن نظر جدید

بنابر گفته شما هم اسلام مصبب بچه شش ماهه هایی بودند که برای عزاداری برای حسین بن علی چاقو خوردند و زجر دید و فلج شدند و بقیه که با تفنگ واقو سمتشون میرفتند و با نام حسین کودک کشی میکردند....
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.