افزودن نظر جدید

من نمیدونم جماعت سادیسمی اسلام گرایانی چون شما که کوک ازاری و مردم ازاری و زن ازاری و کشتار مردم و حیوانات را در تمام جهان برگزار میکنند مثل شما چه عقلی دارند شاید بک هزارم جلبک ! بروید سگ آزاری و گاو آزاری کنید و لذت ببرید واقعا در عجبم چه کسی به کی میگوید سادیسمی! لذتشون فقط تماشای اعدام است !! یه مشت روانی که دنبال کشتار و فروش برده جنسی هستند !! ماشالله به این عقل و منطق!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.