افزودن نظر جدید

اقای سامان من هیچ فحاشی به ناموس کسی نکردم وقتی اینکونه بحثارو راه می اندازید باید هرگونه پیامدی را در نظر بگیرید .پس روشن شد شد هدف شما بحث نیست شما هدف دیگری دنبال میکنید...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.