افزودن نظر جدید

پرسيده بودم ماجراي سياوش آنگونه كه گفتيد (سه شنبه و چهارشنبه) در كجاي شاهنامه آمده است؟ سؤال من واضح بود و اينكه ديگران چه گفتند موضوع گفتار نيست. ما در پي اسناد روشن هستيم و هنوز هم منتظريم اسناد مربوط به اين قضيه را از شاهنامه بيان كرده و ابيات مربوطه را ارائه كنيد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.