افزودن نظر جدید

لطفاً به كامبيز زرتشتی بگيد كجای شاهنامه اين داستان اومده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.