افزودن نظر جدید

خبرهای غیررسمی... خبر رسمی میگه به دلایل درگیری های درون فرقه ای و همه می دانید فقط جریان سیاسی منحط مکتب است که با اهل حق سنتی مشکل داشت و دهها بار دست به ترور اتباع اهل حق زده است. اعترافات سیاوش نخبه زعیم را گوش کنید و از مردم منطقه صحنه و جیحون آباد سوال کنید حتما مطلعتان می کنند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.