افزودن نظر جدید

درود بر اقای پانترک و رستم فرخزاد ابن خلدون کتب بسیاری در ان سرزمین بدست تازیان افتاد سعید بن ابی قاص و عمر بن خطاب در خصوص ان کتب نامه نوشت و در ترجمه کردن انها برای مسلمانان رخصت خواست. عمر بدو نوشت که ان کتاب ها را در اب افکند چه اگر انچه در انهاست راهنمایی است خدا ما را به راهنماتر از ان هدایت کرده است. و اگر گمراهی است خدا ما را از شر ان محفوظ داشته است بنابراین کتابها را در اب یا اتش افکند و علوم ایرانیان که در ان کتاب مدون از میات رفت و بدست ما نرسید خدا لعنت کنه مسلمانان را بی شرفا چه کردند حیف علوم ایرانیان بدست ما نرسید حیف...... عدد پی در عصر هخامنشی کشف شد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.